skip to Main Content
0524 - 51 26 40 info@hemmes.nl

Kansen hernieuwbare energie met enthousiaste burger

De productie van hernieuwbare energie moet het in Nederland vooral hebben van burger-, bewoners-, wijk- of buurtinitiatieven. Wellicht komt er door deze initiatieven een omslag in de productie en het gebruik van hernieuwbare energie, stelt o.a.het Centraal Planbureau.

 

Nederland loopt sterk achter bij andere Europese landen als het gaat om hernieuwbare energie. “Mensen worden bijzonder enthousiast wanneer de teruglopende energiemeter hen laat zien dat de techniek daadwerkelijk functioneert. Andere technologieën waarbij burgers zelf in charge zijn en waarvan de effecten zichtbaar worden, zouden daarom ook wel eens kansrijk kunnen zijn”, menen de denktanks.

 

Begin 2014 telde Nederland zo’n driehonderd tot vierhonderd energie-initiatieven in de vorm van burger-, bewoners-, wijk- of buurtinitiatieven. Sommige energie-innovaties zijn al door de grote massa overgenomen: dubbel glas, andere woningisolatie, zonnepanelen en HR++ ketels. Maar energie-neutrale woningen zijn nog aan een kleine groep voorbehouden.

Back To Top