skip to Main Content
0524 - 51 26 40 info@hemmes.nl

Hemmes & Langeland Installatietechniek voorziet AREA Reiniging van zonne-energie!

AREA Reiniging zamelt afval in voor de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Ook reinigen ze straten, bestrijden ze gladheid, legen ze kolken en bestrijden ze plaagdieren. Kortom; een breed pakket.

AREA loopt voorop als het om duurzaam ondernemen gaat.  Niet alleen wordt het verzamelde afval verwerkt op innovatieve en duurzame wijze, maar ook rijden er een aantal van de voertuigen op biodiesel of aardgas. Deze voertuigen stoten minder vervuilende stoffen uit dan voertuigen die op benzine of diesel rijden.

Nu heeft AREA,  in samenwerking met Hemmes & Langeland Installatietechniek uit
Coevorden, ook het bedrijfspand duurzaam gemaakt. Op het pand aan de Columbusstraat in Emmen liggen 20 zonnepanelen met een opbrengst van 4.600 WP (+/- 4.140 kWh per jaar). Met deze panelen wordt een gedeelte van de benodigde energie voor het kantoorgebouw opgewekt.

Back To Top