skip to Main Content
0524 - 51 26 40 info@hemmes.nl
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie

 

Back To Top