skip to Main Content
0524 - 51 26 40 info@hemmes.nl

Duurzame Renovatie Zwembad “Het Slagman” te Enschede

Het zwembad Het Slagman is een sportbad dat m.n. een functie heeft voor verenigingsgebruik en zweminstructies. Om het zwembad Het Slagman langdurig in stand te houden was een duurzame renovatie noodzakelijk. Er waren bouwkundige gebreken en de installaties waren aan het einde van de technische levensduur. Uit onderzoek is gebleken dat het zwembad Het Slagman zich uitstekend leent voor een duurzame renovatie. Het casco is goed en nieuwe duurzame installaties zijn relatief eenvoudig aan te brengen. Renovatie is minder schadelijk voor het milieu dan sloop gevolgd door nieuwbouw.

Er was een plan ontwikkeld waarbij renovatie gefaseerd wordt uitgevoerd, verdeeld over 2 zomerperiodes. Door een zeer strakke planning is het mogelijk om de gebruikers niet of zeer beperkt te belasten met een sluiting van het sportbad.

In het ontwikkelde plan voor de renovatie is rekening gehouden met de voor duurzaamheid belangrijke Trias Energetica: opeenvolgende stappen van eerst reductie van de energiebehoefte, benutting van vrijkomende energie en vervolgens gebruik maken van duurzame energiebronnen en -indien niet anders mogelijk- efficiënt benutten tenslotte van fossiele energiebronnen.

Hemmes & Langeland is verantwoordelijk geweest voor het vervangen  van de gehele gas- koel- en verwarmingsinstallatie.

Back To Top