skip to Main Content
0524 - 51 26 40 info@hemmes.nl

Het project “De Markant” is een kantorencomplex dat is ontwikkeld voor meerdere gebruikers.

Dit was een bestaand kantorencomplex wat geheel gestript is, zowel bouwkundig als installatietechnisch.

De gebouweigenaar wil een energiezuinig gebouw met “energielabel gebouw” A. Dit is in het voortraject als zodanig uitgewerkt met een warmtepomp voor gebouwverwarming en -koeling en in de luchtbehandelingskast een warmtewiel t.b.v. terugwinning van temperatuur en vocht. Er is hoogfrequente verlichting toegepast met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling op iedere armatuur.

Door Verwey RTB en Hemmes & Langeland uitgevoerde werkzaamheden:

– Technisch ontwerp;

– Berekeningen:

o Transmissie berekening;

o Temperatuur overschrijding berekening (TOB);

o Koellast berekening;

o Lichtsterkte;

o EPN.

– Bestek tekeningen en werktekeningen:

o principeschema’s, volledig bemaat etc.;

o verwarmingstekeningen met daarop alle leidingen, etc., bemaat;

o ventilatietekeningen, de kanalen dubbellijnig uitgetekend en bemaat;

o sanitaire installatie, geheel bemaat;

o detailtekeningen;

o sterkstroom;

o zwakstroom;

o schema’s.

– Aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische, regeltechnische installaties, beveiliging, telematica (data/telefonie) en brandmeldinstallatie,

– Budgetbewaking;

– Meer-/minderwerkbeheersing.

De warmtepomp is een laag temperatuur opwekkingssysteem en kan tevens als koelsysteem functioneren. Het gebouw is voorzien van een laag temperatuur afgiftesysteem, vloerverwarming/koeling (betonkern- activering) wat deze energieopwekking nog efficiënter maakt. De ruimtetemperaturen zijn individueel regelbaar door middel van naverwarmers in de mechanische ventilatie-installatie. Op deze regeling is ook een knop aangebracht om ook de verlichting aan/uit te kunnen schakelen. Aangezien de verlichting op aanwezigheid wordt geschakeld, wordt ook de naverwarmer mee geschakeld. Naast een zeer efficiënte warmteopwekking is het comfort in het gebouw vele malen hoger dan bij conventionele installaties met radiatoren of alleen luchtverwarming.

Doordat de totale massa van de vloeren gebruikt wordt, worden pieken in de warmte- en koudebehoefte gedempt. Wat ervoor zorgt dat het binnenklimaat erg stabiel is.De behaaglijkheid in de ruimte wordt vergroot door langzame luchtverplaatsing. Een belangrijk punt of een ruimte behaaglijk is, hangt af van de temperatuur maar zeer zeker ook van het stralingsaandeel. Door het grote verwarmde (gekoelde) oppervlak is het stralingsaandeel bij dit systeem hoger dan bij conventionele systemen, wat ervoor zorgt dat het klimaat als erg behaaglijk ervaren wordt.

Het gehele gebouw is op een webbased gebouwbeheersysteem aangesloten waardoor het mogelijk is middels elke webbrowser overal ter wereld op afstand in te kijken in de regelingen. Hierdoor is het mogelijk om de installatie op afstand te monitoren en zorg te dragen voor optimale instellingen van stooklijnen en andere parameters welke de exploitatiekosten en bijbehorende CO2 emissies beïnvloeden.

De bouw is begeleid door Verwey Raadgevend Technisch Bureau B.V., in samenwerking met Hemmes & Langeland en is zeer efficiënt verlopen. Na afloop is door een onafhankelijke partij een energielabel uitgewerkt, welke ook uitkwam op label A.

Wanneer de gebruiker van het pand kiest voor groene stroom dan kan men met dit concept spreken over CO2 neutraal!

De eerste gebruiker is de Raad voor de Kinderbescherming. Zij hebben een bestek voor gebruikerswensen ook door Verwey Raadgevend Technisch Bureau B.V. laten uitwerken en door Hemmes & Langeland laten uitvoeren. Hierin zijn o.a. de toegangscontrole, het kaartleessysteem, het personenalarm, camerasysteem, intercom, omroep- en data-installatie opgenomen.

Hier worden de cliënten in de spreekkamers op de begane grond ontvangen. Deze is uitgerust met een personenalarmeringssysteem, met geïntegreerde beletfunctie. Ook is in de publiekelijk toegankelijke ruimte LED-verlichting toegepast.

Back To Top